Åndedrættet

Forbind krop og sind

Åndedrættet hænger uløseligt sammen med, hvordan vi har det. Når vi oplever at blive presset stiger åndedrætsfrekvensen og vi trækker ofte vejret mere hektisk og overfladisk. Når vi trækker vejret hurtigt og overfladisk, påvirker vi nervesystemet i en negativ retning til udskillelse af flere stresshormoner og dermed en fastholdelse af den pressede tilstand. Et bevidst roligt åndedræt kan på meget kort tid kunne vende denne negative spiral og berolige kroppen og sindet. Når vi trækker vejret frit og naturligt, vil åndedrættet afbalancere nervestrømmene og styrke den vitale energi, som i yoga kaldes prana.

I yoga, meditation og andre træningsteknikker trækkes vejret primært gennem næsen. Vejrtrækning gennem næsen påvirker særligt dit autonome nervesystem, så kroppen falder til ro. Samtidig betyder vejrtrækningen gennem næsen en rensning og opvarmning af luften. Du får 10-15% højere iltning af blodet når du trækker vejret gennem næsen.

Ved at praktisere det dybe yogiske åndedræt kan du påvirke kvaliteten og kvantiteten af dit åndedræt. Det betyder at du sænker frekvensen af dit åndedræt, øger ilttilførslen til dit hjerte og dine vitale organer, sænker blodtrykket og belaster dermed kroppen mindre. På den lange bane betyder det, at et frit og naturligt åndedræt er livsforlængende.

Åndedrættet kan også betragtes som et anker til at centrere dig selv, bringe opmærksom på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser. Altså ”tage temperaturen på dig selv”, hvordan har du det lige nu og her? Åndedrættet styrker din evne til at mærke din krop og forbinde din bevidsthed med de signaler, der kommer fra tanker, følelser og kropsfornemmelser. Et redskab til at være opmærksom og bevidst til stede og sansende i øjeblikket.